Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 27/03/2023
Exemplu: 27/03/2023
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
8 07/07/2022 Minuta Minuta sedinta ordinara 07.07.2023
afişează
8 07/07/2022 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinara 07.07.2022
afişează
7 30/06/2022 Minuta Minuta sedinta extraordinara de indata 30.06.2022
afişează
7 30/06/2022 Proces verbal Proeces verbal sedinta extraordinara de indata 30.06.2022
afişează
22 30/06/2022 Hotarare aprobarea taxei speciale de salubrizare și tarifelor practicate de către operatorul serviciului de salubrizare pe raza teritorială a Comunei Alexeni
afişează
21 30/06/2022 Hotarare mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, de a exercita dreptul de delegare a gestiunii serviciului de Salubritate
afişează
20 30/06/2022 Hotarare privind aprobarea Contractului de delegare prin atribuire directă a gestiunii serviciului public de salubrizare a deșeurilor municipale în Județul Ialomița
afişează
19 30/06/2022 Hotarare privind rezilierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare al comunei Alexeni nr.58/01.07.2019
afişează
6 20/04/2022 Proces verbal Proces verbal sedinta 20 aprilie afişează
5 10/04/2022 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinara 10 aprilie 2022 afişează
91 09/05/2022 Dispozitie privind modificarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru Dragoi M
afişează
90 09/05/2022 Dispozitie privind modificarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru Andrei E
afişează
89 09/05/2022 Dispozitie privind modificarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru dl. Cristea G
afişează
88 09/05/2022 Dispozitie privind modificarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru dna Gheorghe N
afişează
87 29/04/2022 Dispozitie privind acordare indemnizatie lunara
afişează
86 29/04/2022 Dispozitie privind suspendarea dreptului la ajutor social
afişează
85 29/04/2022 Dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
afişează
84 29/04/2022 Dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei MIHALACHE DANIELA – GEORGIANA, asistent personal al persoanei cu handicap grav Zaharia Marin
afişează
83 28/04/2022 Dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei CIOBOTARU IOANA, asistent personal al persoanei cu handicap grav Mușat Elena
afişează
82 19/04/2022 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Alexeni in ședinta de lucru
afişează

Pagini