Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 13/06/2024
Exemplu: 13/06/2024
Număr Dată Document CONȚINUT Fișier Operații
1 17/01/2022 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
afişează
14 29/12/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta extraordinara din data de 29.12.2021
afişează
14 29/12/2021 Minuta Minuta sedintei extraordinare din data de 29.12.2021
afişează
13 28/12/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinara 28.12.2022 afişează
13 28/12/2021 Minuta Minuta sedintei ordinare din data de 28.12.2021
afişează
54 29/12/2021 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
afişează
53 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a institutiei de invatamant de stat cu personalitate juridica din comuna Alexeni ptr anul scolar 2022 - 2023
afişează
52 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a imobileleor cu numerele cadastrale 360, 363, 365, 362 UAT comuna Alexeni
afişează
51 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea asocierii UAT comuna Alexeni cu unele UAT in vederea acceptării acestora în cadrul ADI ECOO 2009 in calitate de asociati cu drepturi depline
afişează
50 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea fuziunii prin absorbtie a ADI Salubris Grup 2010 de către ADI ECOO 2009
afişează
49 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate pentru anul 2022
afişează
48 28/12/2021 Hotarare aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Alexeni pentru perioada 2022 - 2026
afişează
47 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea documentatie cadastrale pentru reapartamentare imobil situat pe str. blocurilor, nr.2, aparținând domeniului privat al comunei Alexeni
afişează
12 16/12/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta extraordinara din 16.12.2021
afişează
12 16/12/2021 Minuta Minuta sedintei extraordinare din data de 16.12.2021
afişează
46 16/12/2021 Hotarare privind infiintarea cabientului viceprimarului si a postului aferent acestuia
afişează
45 16/12/2021 Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia COmunelor din Romania pentru anul 2021
afişează
44 16/12/2021 Hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia ADORMIREA MAICII DOMNULUI PUPEZENI COMUNA ALEXENI
afişează
43 16/12/2021 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2021
afişează
42 26/11/2021 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2021
afişează

Pagini