Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 27/02/2024
Exemplu: 27/02/2024
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
41 26/11/2021 Hotarare privind aprobare DALI si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii pentru aprobarea proiectului CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC LOCALITATEA ALEXENI, JUDETUL IALOMITA
afişează
11 26/11/2021 Proces verbal Proces verbal al sedintei de indata din 26.11.2021
afişează
11 26/11/2021 Minuta Minuta sedintei extraordinare de indata din 26.11.2021
afişează
40 04/11/2021 Hotarare privind aprobarea cererii de finantare a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici estimativ pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIEREA DE INTERES LOCAL IN COMUNA ALEXENI, JUDETUL IALOMITA
afişează
10 04/11/2021 Proces verbal Proces verbal al sedintei extraordinare de indata din 4.11.2021
afişează
10 04/11/2021 Minuta Minuta sedintei extraordinare de indata din data de 4.11.2021
afişează
9 26/10/2021 Proces verbal Proces verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 26.10.2021
afişează
39 26/10/2021 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Alexeni pentru comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director adjunct din unitătile de invatament preuniversitar din judetul Ialomita
afişează
38 26/10/2021 Hotarare privind rectificarea bugetului comunei Alexeni pe anul 2021
afişează
37 26/10/2021 Hotarare privind modificarea si coletarea HCL nr.33 din 17.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Alexeni
afişează
36 26/10/2021 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
afişează
9 26/10/2021 Minuta Minuta sedintei extraordinare de indata a Consiliului local al comunei Alexeni din 26.10.2021
afişează
8 28/09/2021 Proces verbal Proces verbal al sedintei extraordinare de intada din 28.09.2021
afişează
35 28/09/2021 Hotarare privind aprobarea fuziunii prin absorbtie a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco 2008 de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009 si participarea la patrimoniul ECOO 2009 in calitate de membru asociat cu drepturi depline
afişează
34 28/09/2021 Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local Alexeni nr.24 din 14.07.2021
afişează
33 28/09/2021 Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local Alexeni nr.15 din 27.05.2021
afişează
32 28/09/2021 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2021
afişează
8 28/09/2021 Minuta Minuta sedintei extraordinare de indata din 28.09.2021
afişează
7 12/08/2021 Proces verbal Proces verbal al sedintei ordinare din data de 12.08.2021
afişează
31 12/08/2021 Hotarare privind aprobarea participarii alesilor locali, primarul si viceprimarul comunei Alexeni la cursurile de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate 2021
afişează

Pagini