Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/06/2024
Exemplu: 18/06/2024
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
86 07/06/2021 dispozitie privind numirea in functia publica de conducere a d-nei Dinu Marina
afişează
87 07/06/2021 Dispozitie Privind delegarea d-nei Dinu Marina pentru a exercita atributiile de Ofiter de Stare Civila
afişează
4 27/05/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta extraordinară Consiliul local dindata de 27 aprilie 2021.
afişează
3 26/04/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinară Consiliul local al comunei din data de 26 aprilie 2021
afişează
2 31/03/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta Consiliului local al comunei Alexeni din data de 31 martie 2021
afişează
5 28/05/2021 Minuta Minuta sedintei ordinare a Consiliului local din data de 27 mai 2021 afişează
4 28/04/2021 Minuta minuta sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 27.04.2021
afişează
3 28/04/2021 Minuta Minuta sedintei ordinare a Consiliului local din data de 26.04.2021 afişează
17 27/05/2021 Hotărâre privind aprobarea preluării în admnistrarea Consiliului Județean Ialomița a unor drumuri aparținând proprietății publice a Comunei Alexeni care asigură accesul rutier la fostul " Aerodrom Alexeni ", în vederea modernizării .
afişează
16 27/05/2021 Hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlul oneros asupra terenului în suprafață de 1874 mp aparținând domeniului privat al comunei Alexeni
afişează
15 27/05/2021 Hotărâre privind atribuirea caselor de locuit beneficiarilor afectați de inundațiile din septembrie 2005
afişează
14 27/05/2021 Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022
afişează
13 27/04/2021 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizi'iilor publice pentru anul 2021
afişează
12 27/04/2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2021
afişează
11 28/06/2021 Hotărâre privind aprobarea burselor școlare pentru elevii care fracventează cursurile Școlii Gimnaziale " Alexandru Aldea Voievod " Alexeni
afişează
10 26/04/2021 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020
afişează
9 31/03/2021 Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului ALECU VASILE
afişează
8 31/03/2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Alexeni
afişează
7 31/03/2021 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții " Sistem de supraveghere video stradală comuna Alexeni, județul Ialomița "
afişează
6 31/03/2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții " Sistem de supreveghere video stradală comuna Alexeni, judetul Ialomița "
afişează

Pagini