Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 19/07/2024
Exemplu: 19/07/2024
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
46 27/12/2022 Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizației către Asociația Comunelor din România, pentru anul 2022
afişează
45 27/12/2022 Hotarare privind aprobarea cotizației comunei Alexeni pentru anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ ECOAQUA” Călărași
afişează
44 27/12/2022 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2022
afişează
12 27/12/2022 Proces verbal Sedinta 27 decembrie 2022
afişează
12 27/12/2022 Minuta Sedinta 27 decembrie 2022
afişează
43 29/11/2022 Hotarare privind împuternicirea domnului CREȚU ION reprezentant legal al UAT Comuna ALEXENI să voteze în Adunarea Generală a a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” documentele necesare în vederea implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”
afişează
42 29/11/2022 Hotarare privind împuternicirea domnului CREȚU ION reprezentant legal al UAT Comuna ALEXENI să voteze în Adunarea Generală a a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” documentele necesare în vederea implementării proiectului ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”
afişează
41 29/11/2022 Regulament privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a loturilor de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările și completările ulterioare
afişează
41 29/11/2022 Hotarare privind constituirea Comisiei locala pentru aplicarea prevederilor Legii nr.15/2003 și aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a loturilor de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările și completările ulterioare
afişează
40 29/11/2022 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimației de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap
afişează
39 29/11/2022 Hotarare aprobarea cotizației comunei Alexeni pentru anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ ECOO 2009 ” și participarea la patrimonial social al acesteia
afişează
38 29/11/2022 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Adormirea Maicii Domnului” Pupezeni, comuna Alexeni
afişează
37 29/11/2022 Hotarare privind desemnarea consilierilor locali in consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ și în Comisia de evaluare și asigurare a calității
afişează
36 29/11/2022 Hotarare privind indexarea impozitului pe mijloace de transport pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și pentru combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone începand cu anul fiscal 2023
afişează
35 29/11/2022 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Alxeni pe anul 2022
afişează
12 29/11/2022 Minuta Minuta sedinta 29 noiembrie 2022
afişează
12 29/11/2022 Proces verbal Proces verbal sedinta 29 noiembrie 2022
afişează
11 11/10/2022 Minuta Minuta sedinta 11.10.2022
afişează
11 11/10/2022 Proces verbal Proces verbal sedinta 11.10.2022
afişează
34 11/10/2022 Hotarare privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
afişează

Pagini