Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/06/2024
Exemplu: 18/06/2024
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
1 28/01/2021 Minuta Minuta sedintei C.L. din data de 28.01.2021 afişează
8 22/12/2020 Proces verbal Proces verbal sedinta Consiliului Local din data de 22.12.2020 afişează
7 22/12/2020 Minuta Minuta sedintei Consiliului Local 22.12. 2020 afişează
7 08/12/2020 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinară Consiliul Local din data de 8.12.2020 afişează
6 08/12/2020 Minuta minuta sedintei Consiliului Local din data de 08.12.2020 afişează
6 17/11/2020 Proces verbal Proces verbal sedinta Consiliului local din data de 17.11.2020 afişează
5 17/11/2020 Minuta Minuta sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 17.11.2020 afişează
5 02/11/2020 Proces verbal Proces Verbal sedinta de constituire a Consiliului Local din data de 02.11.2020 afişează
4 24/09/2020 Proces verbal Proces verbal sedinta extraordinară Consiliul local din data de 24.09.2020. afişează
3 20/08/2020 Proces verbal Proces verbal al ședintei ordinare a Consiliului local din data de 20 august 2020 afişează
4 25/09/2020 Minuta minuta sedinței extraordinare a Consiliului local din 24.09.2020 afişează
8 22/01/2021 dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Alexeni în ședință ordinară de lucru
afişează
7 18/02/2021 dispozitie privind actualizarea comisiei comunale pentru recesământul populeției și locuințelor din comuna Alexeni , județul Ialomița, în anul 2021.
afişează
6 18/01/2021 dispozitie privind actualizarea comisiei comunale pentru recesământul general agricol runda 2020 la nivelul comunei Alexeni
afişează
5 11/01/2021 dispozitie privind rectificarea actului de naștere nr. 64 din 3 noiembrie 1945
afişează
4 11/01/2021 dispozitie privind delegarea atribuțiilot funcției publice de conducere de secretar general al comunei doamnei Radu Mariana - consilier aparatul de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
3 08/01/2021 dispozitie privind delegarea d-nei Mocanu Elena - Ecaterina pentru a exercita atribuțiile de ofițer de stare civilă
afişează
2 08/01/2021 dispozitie privind constituirea grupului de lucru responsabil cu derularea programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate POAD 2019/2021
afişează
1 06/01/2021 dispozitie privind aprobarea acoperirii definitive din exedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiuni de dezvoltare pe anul 2020
afişează
192 31/12/2020 dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare - persoană cu handicap
afişează

Pagini