Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 13/07/2024
Exemplu: 13/07/2024
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
3 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020.
afişează
2 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2020 .
afişează
1 20/02/2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
afişează
52 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței , d-l Ciobanu Petre din comuna Alexeni, beneficiar al Legii nr. 416 /2001
afişează
51 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului social
afişează
50 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței d-na Marcu Elena - Rodica din comuna Alexeni , beneficiar al Legii nr. 416 /2001
afişează
49 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului social
afişează
48 28/02/2020 dispozitie privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
afişează
47 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brutal domnului Mitache Viorel, muncitor calificat , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
46 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al doamnei Rădoi Silvia, guard, în cadrul aparatului de specialitate al primaruluicomunei Alexeni
afişează
45 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al domnului Pravăț Florică, guard, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
44 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al domnului Vasile Niță , paznic, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
43 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al domnului Androne Ștefan , paznic, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
42 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al domnului Iancu Leon, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
41 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al doamnei Topor Paula, consilier cabinetul primarului comunei Alexeni
afişează
40 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al doamnei Mocanu Elena - Ecaterina, referent, compartimentul asistență socială , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
39 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al doamnei Mitu Elena, referent, compartimentul impozite și taxe, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni .
afişează
38 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al doamnei Barbu Ecaterina, având funcția publică de execuție de referwent, compartimentul împozite și taxe , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
37 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al domnului Istrate Nicolae , referent de specialitate, compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
36 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al doamnei Radu Mariana, avănd funcția publică de execuție de consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează

Pagini