Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 14/04/2021
Exemplu: 14/04/2021
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
4 11/01/2021 dispozitie privind delegarea atribuțiilot funcției publice de conducere de secretar general al comunei doamnei Radu Mariana - consilier aparatul de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
3 08/01/2021 dispozitie privind delegarea d-nei Mocanu Elena - Ecaterina pentru a exercita atribuțiile de ofițer de stare civilă
afişează
2 08/01/2021 dispozitie privind constituirea grupului de lucru responsabil cu derularea programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate POAD 2019/2021
afişează
1 06/01/2021 dispozitie privind aprobarea acoperirii definitive din exedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiuni de dezvoltare pe anul 2020
afişează
192 31/12/2020 dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare - persoană cu handicap
afişează
191 31/12/2020 dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare - persoană cu handicap
afişează
190 30/12/2020 dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, conbustibili petrolieri
afişează
189 30/12/2020 dispozitie privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
afişează
188 30/12/2020 dispozitie privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
afişează
187 30/12/2020 dispozitie privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
afişează
186 30/12/2020 dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social
afişează
185 30/12/2020 dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social
afişează
184 21/12/2020 dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Alexeni în ședință de lucru
afişează
183 21/12/2020 dispozitie privind încetarea plății indemnizatiei lunare a doamnei Buga Eleonora
afişează
182 18/12/2020 dispozitie privind numirea în funcția contractuală de execuție de paznic a domnului Slobozeanu Eugen
afişează
181 18/12/2020 dispozitie privind modificarea dispozitie nr. 176 din 08.12.2020 privind constituirea comisie de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei
afişează
180 17/12/2020 dispozitie privind numirea în funcție publică de execuție definitiv, consilier clasa I, grad profesional asistent.
afişează
179 10/12/2020 dispozitie privind aprobarea indemnizatiei lunare domnului Tudor Vasile - viceprimar comuna Alexeni
afişează
178 09/12/2020 dispozitie privind constituirea comisie de inventariere a bunurilor din petrimoniul primăriei comunei Alexeni pe anul 2020
afişează
177 09/12/2020 dispozitie privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluisi capitol, inclusiv între programele aceluiași capitol, pe anul 2020
afişează

Pagini