Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 12/08/2020
Exemplu: 12/08/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
53 05/03/2020 dispozitie privind constituirea Comisiei comunale pentru Recesământul General Agricol runda 2020, la nivelul comunei Alexeni , județul Ialomița
afişează
1 21/02/2020 Minuta sedintei ordinare a Consiliului localal comunei Alexeni
afişează
12 20/02/2020 Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în consiliul de administratie al unității de învățământ .
afişează
11 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare
afişează
10. 20/02/2020 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni .
afişează
9 20/02/2020 Hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020
afişează
8 20/02/2020 Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare Cămin cultural comuna Alexeni "
afişează
7 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare Cămin cultural comuna Alexeni "
afişează
6 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Alexeni
afişează
5 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020 ce vor fi efectuate de către beneficiarii de venit minim garantat, conform Legii nr. 416 /2001, cu modificările și completările ulterioare .
afişează

Pagini