Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/10/2020
Exemplu: 22/10/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
55 17/03/2020 dispozitie privind constituirea Comisiei comunale pentru Recesământul populației și locuințelor din comuna Alexeni , judetul Ialomița în anul 2021
afişează
54 17/03/2020 dispozitie privind constituirea Comisiei comunale pentru Recesământul General Agricol runda 2020 la nivelul comunei Alexeni , judetul Ialomița
afişează
53 05/03/2020 dispozitie privind constituirea Comisiei comunale pentru Recesământul General Agricol runda 2020, la nivelul comunei Alexeni , județul Ialomița
afişează
1 21/02/2020 Minuta sedintei ordinare a Consiliului localal comunei Alexeni
afişează
12 20/02/2020 Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în consiliul de administratie al unității de învățământ .
afişează
11 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare
afişează
10. 20/02/2020 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni .
afişează
9 20/02/2020 Hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020
afişează
8 20/02/2020 Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare Cămin cultural comuna Alexeni "
afişează
7 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare Cămin cultural comuna Alexeni "
afişează
6 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Alexeni
afişează
5 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020 ce vor fi efectuate de către beneficiarii de venit minim garantat, conform Legii nr. 416 /2001, cu modificările și completările ulterioare .
afişează
4 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea organizării și funcționarii rețelei școlare a instituției de învățământ de stat cu personalitate juridică din comuna Alexeni pentru anul școlar 2020/2021.
afişează
3 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020.
afişează
2 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2020 .
afişează
1 20/02/2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
afişează
52 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței , d-l Ciobanu Petre din comuna Alexeni, beneficiar al Legii nr. 416 /2001
afişează
51 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului social
afişează
50 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței d-na Marcu Elena - Rodica din comuna Alexeni , beneficiar al Legii nr. 416 /2001
afişează
49 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului social
afişează

Pagini