Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 13/08/2020
Exemplu: 13/08/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
4 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea organizării și funcționarii rețelei școlare a instituției de învățământ de stat cu personalitate juridică din comuna Alexeni pentru anul școlar 2020/2021.
afişează
3 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020.
afişează
2 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2020 .
afişează
1 20/02/2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
afişează
52 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței , d-l Ciobanu Petre din comuna Alexeni, beneficiar al Legii nr. 416 /2001
afişează
51 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului social
afişează
50 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței d-na Marcu Elena - Rodica din comuna Alexeni , beneficiar al Legii nr. 416 /2001
afişează
49 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului social
afişează
48 28/02/2020 dispozitie privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
afişează
47 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brutal domnului Mitache Viorel, muncitor calificat , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează

Pagini