Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 28/11/2020
Exemplu: 28/11/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
8 20/02/2020 Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare Cămin cultural comuna Alexeni "
afişează
7 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare Cămin cultural comuna Alexeni "
afişează
6 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Alexeni
afişează
5 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020 ce vor fi efectuate de către beneficiarii de venit minim garantat, conform Legii nr. 416 /2001, cu modificările și completările ulterioare .
afişează
4 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea organizării și funcționarii rețelei școlare a instituției de învățământ de stat cu personalitate juridică din comuna Alexeni pentru anul școlar 2020/2021.
afişează
3 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020.
afişează
2 20/02/2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2020 .
afişează
1 20/02/2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
afişează
52 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței , d-l Ciobanu Petre din comuna Alexeni, beneficiar al Legii nr. 416 /2001
afişează
51 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului social
afişează
50 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței d-na Marcu Elena - Rodica din comuna Alexeni , beneficiar al Legii nr. 416 /2001
afişează
49 28/02/2020 dispozitie privind acordarea ajutorului social
afişează
48 28/02/2020 dispozitie privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
afişează
47 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brutal domnului Mitache Viorel, muncitor calificat , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
46 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al doamnei Rădoi Silvia, guard, în cadrul aparatului de specialitate al primaruluicomunei Alexeni
afişează
45 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al domnului Pravăț Florică, guard, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
44 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al domnului Vasile Niță , paznic, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
43 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al domnului Androne Ștefan , paznic, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
42 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al domnului Iancu Leon, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
41 25/02/2020 dispozitie privind majorarea cuantumului lunar al salariului brut al doamnei Topor Paula, consilier cabinetul primarului comunei Alexeni
afişează

Pagini