Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 27/03/2023
Exemplu: 27/03/2023
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
1 17/01/2022 Minuta Minuta sedinta ordinara 17 ianuarie 2022 afişează
3 17/01/2022 Hotarare privind revocarea HCL nr.16 din 27.05.2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 1874 mp apartinand domeniului privat al comunei Alexeni
afişează
2 17/01/2022 Hotarare privind prelungire contract de concesiune spatiu cu destinatie farmacie situat pe str.Primariei nr.3 comuna Alexeni, judetul Ialomita
afişează
1 17/01/2022 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
afişează
14 29/12/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta extraordinara din data de 29.12.2021
afişează
14 29/12/2021 Minuta Minuta sedintei extraordinare din data de 29.12.2021
afişează
13 28/12/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinara 28.12.2022 afişează
13 28/12/2021 Minuta Minuta sedintei ordinare din data de 28.12.2021
afişează
54 29/12/2021 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
afişează
53 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a institutiei de invatamant de stat cu personalitate juridica din comuna Alexeni ptr anul scolar 2022 - 2023
afişează
52 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a imobileleor cu numerele cadastrale 360, 363, 365, 362 UAT comuna Alexeni
afişează
51 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea asocierii UAT comuna Alexeni cu unele UAT in vederea acceptării acestora în cadrul ADI ECOO 2009 in calitate de asociati cu drepturi depline
afişează
50 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea fuziunii prin absorbtie a ADI Salubris Grup 2010 de către ADI ECOO 2009
afişează
49 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate pentru anul 2022
afişează
48 28/12/2021 Hotarare aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Alexeni pentru perioada 2022 - 2026
afişează
47 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea documentatie cadastrale pentru reapartamentare imobil situat pe str. blocurilor, nr.2, aparținând domeniului privat al comunei Alexeni
afişează
12 16/12/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta extraordinara din 16.12.2021
afişează
12 16/12/2021 Minuta Minuta sedintei extraordinare din data de 16.12.2021
afişează
46 16/12/2021 Hotarare privind infiintarea cabientului viceprimarului si a postului aferent acestuia
afişează
45 16/12/2021 Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia COmunelor din Romania pentru anul 2021
afişează

Pagini