Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 13/06/2024
Exemplu: 13/06/2024
Număr Dată Document CONȚINUT Fișier Operații
3 10/04/2022 Minuta Minuta edinta ordinara 10 aprilie 2022 afişează
18 20/04/2022 Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comunele Bărcănești, Axintele și Alexeni, județul Ialomița
afişează
17 10/04/2022 Hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022
afişează
16 10/04/2022 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2022
afişează
15 10/04/2022 Hotarare Privind aprobarea Acordului de parteneriat între comuna Alexeni și comunele Axintele și Bărcănești în vederea accesării proiectului Inființare sistem de distribuție gaze naturale in comunele Bărcănești, Axintele și Alexeni, județul Ialomița
afişează
14 10/04/2022 Hotarare privind aprobarea cofinanțarii investitiilor din Proiectul regional de dezvolare a infrastructurii de apa și apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional în judetele Călărași și Ialomița, in perioada 2014 - 2020
afişează
13 10/04/2022 Hotarare privind aprobarea SF pentru Proiectul regional de dezvolare a infrastructurii de apa și apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional în judetele Călărași și Ialomița, in perioada 2014 - 2020 si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru comuna Alexeni
afişează
12 10/04/2022 Hotarare privind alegere președinte de ședință
afişează
3 09/02/2022 Proces verbal Proces verbal ședintă ordinara 9 februarie 2022 afişează
7 09/02/2022 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat
afişează
6 09/02/2022 Hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Alexeni
afişează
5 09/02/2022 Hotarare privind aprobarea Actului aditional la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare al comunei Alexeni
afişează
4 09/02/2022 Hotarare privind aprobarea Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Alexeni
afişează
1 09/02/2022 Raport activitate asistenti personali sem.II 2021 Raport activitate asistenti personali sem.II 2021 afişează
2 09/02/2022 Minuta Minuta sedinta ordinara 9 februarie 2022 afişează
2 17/01/2022 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinara 17 ianuarie 2022
afişează
1 17/01/2022 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinara 17.01.2022
afişează
1 17/01/2022 Minuta Minuta sedinta ordinara 17 ianuarie 2022 afişează
3 17/01/2022 Hotarare privind revocarea HCL nr.16 din 27.05.2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 1874 mp apartinand domeniului privat al comunei Alexeni
afişează
2 17/01/2022 Hotarare privind prelungire contract de concesiune spatiu cu destinatie farmacie situat pe str.Primariei nr.3 comuna Alexeni, judetul Ialomita
afişează

Pagini