Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 16/06/2022
Exemplu: 16/06/2022
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
3 09/02/2022 Proces verbal Proces verbal ședintă ordinara 9 februarie 2022 afişează
7 09/02/2022 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat
afişează
6 09/02/2022 Hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Alexeni
afişează
5 09/02/2022 Hotarare privind aprobarea Actului aditional la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare al comunei Alexeni
afişează
4 09/02/2022 Hotarare privind aprobarea Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Alexeni
afişează
1 09/02/2022 Raport activitate asistenti personali sem.II 2021 Raport activitate asistenti personali sem.II 2021 afişează
2 09/02/2022 Minuta Minuta sedinta ordinara 9 februarie 2022 afişează
2 17/01/2022 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinara 17 ianuarie 2022
afişează
1 17/01/2022 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinara 17.01.2022
afişează
1 17/01/2022 Minuta Minuta sedinta ordinara 17 ianuarie 2022 afişează
3 17/01/2022 Hotarare privind revocarea HCL nr.16 din 27.05.2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 1874 mp apartinand domeniului privat al comunei Alexeni
afişează
2 17/01/2022 Hotarare privind prelungire contract de concesiune spatiu cu destinatie farmacie situat pe str.Primariei nr.3 comuna Alexeni, judetul Ialomita
afişează
1 17/01/2022 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
afişează
14 29/12/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta extraordinara din data de 29.12.2021
afişează
14 29/12/2021 Minuta Minuta sedintei extraordinare din data de 29.12.2021
afişează
13 28/12/2021 Proces verbal Proces verbal sedinta ordinara 28.12.2022 afişează
13 28/12/2021 Minuta Minuta sedintei ordinare din data de 28.12.2021
afişează
54 29/12/2021 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
afişează
53 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a institutiei de invatamant de stat cu personalitate juridica din comuna Alexeni ptr anul scolar 2022 - 2023
afişează
52 28/12/2021 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a imobileleor cu numerele cadastrale 360, 363, 365, 362 UAT comuna Alexeni
afişează

Pagini